Michal Brummel

Michal Brummel in 2019.

Michał Brummel urodził się 27maja 1933 r. Jego ojciec pochodził z zamożnej rodziny żydowskiej, a matka była austriacką katoliczką. Michał stracił licznych członków rodziny podczas Holokaustu, lecz przeżył, ponieważ został sklasyfikowany jako osoba „rasy mieszanej” zgodnie z ustawami norymberskimi przyjętymi przez nazistowskie władze.

Michał Brummel urodził się 27 maja 1933 r. Jego ojciec był Żydem, a matka katoliczką. Z tego powodu zgodnie z ustawami norymberskimi został sklasyfikowany jako „mieszaniec”. Te rasistowskie przepisy wprowadzone przez partię nazistowską określały, jacy ludzie byli uznawani przez nazistów za żydów. Z tego powodu Michał nie mógł uczęszczać do szkoły, ale uniknął deportacji, które dotknęły licznych członków jego rodziny. Michał w okresie wojny mieszkał w Pilznie i był świadkiem zarówno bombardowań, jak i wyzwolenia miasta przez wojska amerykańskie.

Historię Michała i całego miasta Pilzna podczas II wojny światowej ilustruje dom wuja Michała, Jana Brummela, który został zaprojektowany przez znanego architekta modernistycznego, Adolfa Loosa. Jan i jego żona jako żydzi zostali wywiezieni do nazistowskich obozów koncentracyjnych podczas wojny. Ich dom został poddany „aryzacji”, co oznacza, że przekazano go osobom niebędącym żydami.

Po wojnie cudem ocaleni Jan i jego żona wrócili do Pilzna po przeżyciu w obozach koncentracyjnych i „marszach śmierci”. Dom na ulicy Husovej wrócił do pierwotnych właścicieli. W roku 1962 komunistyczny rząd go skonfiskował, ale ciotce Michała i jego matce pozwolono tam mieszkać do 1980 r. Sam Michał mieszkał w nim w latach 1945–1964.

Po rozpadzie bloku sowieckiego dom został przekazany z powrotem Michałowi. Postanowił on przywrócić go do pierwotnego stanu, co było procesem długim i skomplikowanym. Po zakończeniu renowacji został on udostępniony zwiedzającym w 2015 r.

Budowa Domu Brummela w latach 1928–1929 r. © www.memoryofnations.eu / private archive of Michal Brummel
Michal Brummel z matką Valerią w latach 60-tych © www.memoryofnations.eu / private archive of Michal Brummel
Jan Brummel i architekt Adolf Loos w 1927 r.© www.memoryofnations.eu / private archive of Michal Brummel