Richard Smola

Portrait of Richard Smola.

Richard Smola se narodil 3. června 1930 v Plzni. Zažil bombardování města i jeho osvobození americkými jednotkami v závěrečných fázích druhé světové války. Po válce byl i s rodinou perzekvován komunistickou vládou.

Richard Smola zažil těžké bombardování Plzně v posledních letech druhé světové války a byl i při tom, když město 6. května 1945 osvobodili američtí vojáci. Ačkoli Plzeň osvobodili Američané, město se spolu se zbytkem země po komunistickém převratu dostalo pod nadvládu komunistů.

Richard i mnozí další zůstali vděčni americkým vojákům, kteří město osvobodili. V roce 1948 patřil ke skupině skautů a dalších občanů, kteří se toho roku pokusili uctít výročí osvobození položením věnce a květin. Jelikož toto probíhalo poté, co se v únoru 1948 dostala k moci komunistická strana, byla akce narušena tajnou policií. Jako vášnivý amatérský fotograf pořídil Richard unikátní snímky z těchto událostí.

Během nadvlády komunistické strany byli Richard i jeho rodina cílem perzekuce ze strany státu. Jeho otec byl na základě falešného obvinění zatčen a odsouzen k ročnímu vězení. Richardova rodina byla v rámci státem organizované Akce B (buržoazie) nucena dočasně se vystěhovat z Plzně. Během této akce byly „politicky nespolehlivé osoby“ nuceny opustit větší města a pobývat na vesnicích ve venkovských oblastech.

Richard v Plzni studoval strojírenství, jeho studia však přerušila povinná vojenská služba v pomocných technických praporech. Jednalo se vlastně o jednotky nucených prací, v nichž musel sloužit v letech 1951 až 1954. Po svém propuštění dokončil vysokoškolská studia a pracoval pro firmu Škoda.

Stoupající kouř nad rozbombardovanou Plzní. © www.memoryofnations.eu / private archive of Richard Smola
Skauti pokládají věnec na připomínku osvobození Plzně. © www.memoryofnations.eu / private archive of Richard Smola
Připomínka osvobození v roce 1948 Obyvatelé Plzně pokládají květiny a americké vlajky, aby si připomněli osvobození města. © www.memoryofnations.eu / private archive of Richard Smola
Scéna z připomínky osvobození Plzně z roku 1948 © www.memoryofnations.eu / private archive of Richard Smola
Aktuální fotografie Richarda Smoly. © www.memoryofnations.eu / private archive of Richard Smola