Irma Grese

Irma Grese during the Belsen trials in which she would be sentenced to death.

Irma Greseová byla dozorkyní (Aufseherin) v koncentračních táborech. V pouhých 18 letech začala v červenci 1942 sloužit v ženském koncentračním táboře Ravensbrück. Nechvalně se proslavila svou extrémní brutalitou k vězeňkyním a tím, že byla jako jeden z nejmladších válečných zločinců popravena ve věku 22 let.

Irma Greseová se narodila ve městě Wrechen v roce 1923. Ve 14 letech odešla ze základní školy. Pracovala na farmě a později jako prodavačka v mlékárně. Opakovaně se ucházela o místo sestry v zácviku v sanatoriu SS Hohenlychen, nebyla však přijata. Nakonec zde začala pracovat jako pomocná zdravotnická síla.

V létě 1942 se Greseová stala dozorkyní v koncentračním táboře Ravensbrück. Odsud začala její kariéra v systému koncentračních táborů strmě stoupat. V březnu 1943 byla Greseová přeložena do Osvětimi-Březinky. Zde se stala druhou nejvýše postavenou dozorkyní. Byla zařazena v táborovém bloku C, kde dohlížela na 20 000 až 30 000 vězeňkyň. V táboře se rovněž účastnila tzv. procesu selekce. To znamená, že po příjezdu nových vězňů do tábora rozhodovala o tom, kdo je způsobilý k práci a kdo má být poslán přímo do plynové komory. V březnu 1945 byla Greseová přeložena do koncentračního tábora Bergen-Belsen, kde pracovala jako velitelka až do osvobození tábora britskými jednotkami v dubnu 1945.

Greseová byla při osvobození zatčena a v rámci belsenského procesu v Lüneburgu obžalována. Byla uznána vinnou, odsouzena k smrti a v listopadu 1945 oběšena. Chování Greseové během procesu i její dopis sestře na rozloučenou prozrazují, že zůstala věrná svému ideologickému přesvědčení, neprojevila ani náznak lítosti nad svými skutky a neuznala své provinění.