Roza Shanina

This portrait of Roza Shanina that shows her in her uniforms and with her awards, was taken in January 1944

„Po celý můj život na frontě nenastal okamžik, kdy bych netoužila po tom, být v boji. Chci být tam, kde je boj nejlítější. Chci být s vojáky.“ Tato slova napsala Roza Šaninová, odstřelovačka Rudé armády.

Roza Šaninová se narodila v dubnu 1924 v Archangelské oblasti. Poté, co v prosinci 1941 jeden z jejích bratrů padl během blokády Leningradu (nyní Petrohrad), Šaninová dobrovolně vstoupila do armády.

Oproti západním spojeneckým armádám mohly ženy v Sovětském svazu sloužit u frontových útvarů. Šaninová se přihlásila jako odstřelovačka a v červnu 1943 byla přijata na Ústřední odstřelovačské učiliště pro ženy. Za necelý rok byla zařazena do ženské odstřelovačské čety při 184. střelecké divizi. Ještě v témže měsíci zabila svého prvního německého vojáka. Na konci května 1944 se Šaninová stala první příslušnicí 3.běloruského frontu, která obdržela Řád slávy 3. třídy. V té době měla na kontě 20 zabitých. Do svého deníku si Šaninová poznamenala, že je čím dál lhostejnější vůči smrti, chladnokrevnější a že smysl svého života vidí ve své profesi.

V červnu 1944 sovětské velení rozhodlo o stažení odstřelovaček z fronty. Šaninová odmítla rozkaz uposlechnout a spolu s dalšími spolubojovnicemi dále podporovala postup Rudé armády. Díky tomu, že její skutky líčily propagandistické brožurky, se stala celebritou a patřila k prvním odstřelovačkám vyznamenaným Medailí za statečnost.

V lednu 1945 se Šaninová účastnila ofenzivy Rudé armády ve východním Prusku. 27. ledna byla vážně raněna střepinou dělostřeleckého granátu. O den později svým zraněním ve věku 20 let podlehla. Byla pohřbena pod hrušní na břehu řeky Lavy a její ostatky byly později přeneseny do městečka Znamensk.