Persecution Through Their Eyes

Virtuele tentoonstellingen

Persecution through their eyes exhibition

Inleiding

In 1933 kwam de Nazipartij in Duitsland aan de macht, waardoor het land snel veranderde in een totalitaire staat. Ze voerden discriminerende wetgeving in en begonnen politieke tegenstanders, Joden, Roma en Sinti, leden van het verzet en andere groepen mensen die ze ongewenst achtten te vervolgen. Hun doel was om een raciaal en ideologisch zuivere gemeenschap op te bouwen en iedereen die niet in hun visie op deze samenleving paste moest worden verwijderd. 

Het Nazi-leiderschap was de drijvende kracht achter de vervolging, maar ze zouden dit niet hebben kunnen doen zonder de actieve steun of onverschilligheid van grote delen van de Duitse samenleving. Vanaf 1939 viel Nazi-Duitsland een groot deel van Europa binnen, bezette het en voerde het vervolgingsbeleid ook daar uit. Dit gebeurde met de hulp van staten die hen steunden en lokale collaborateurs in veroverde landen. 

De vervolging nam vele vormen aan, variërend van het invoeren van discriminerende wetten tot represailles tegen de burgerbevolking van bezette landen en genocide op hele bevolkingsgroepen. Deze meest brute en radicale vorm van vervolging werd toegepast op mensen die de nazi’s als gevaarlijke raciale vijanden beschouwden, zoals Joden, Roma en Sinti. De schaal en de methoden van de nazivervolging verschilden ook van gebied tot gebied, afhankelijk van de manier waarop ze werden bestuurd en de status die ze hadden in het nazi-wereldbeeld: er werd een harder beleid gevoerd in de landen waarvan de bevolking als raciaal inferieur werd beschouwd, zoals in Oost-Europa.  

Deze tentoonstelling presenteert zestien biografieën, waaronder die van mannen, vrouwen en kinderen die het slachtoffer werden van vervolging, maar ook enkele van degenen die deze daden begingen. Deze verhalen zijn verbonden met vier locaties die onlosmakelijk verbonden zijn met de geschiedenis van de vervolging: Buchenwald Memorial in Duitsland, Grodzka Gate – NN Theatre Centre in Lublin in Polen, Nationaal Monument Kamp Vught in Nederland en Sant’ Anna di Stazzema in Italië.  

In deze tentoonstelling willen we de geschiedenis van de vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog belichten vanuit de verschillende perspectieven van de mannen en vrouwen die ermee te maken kregen of er verantwoordelijk voor waren. We nodigen je uit om kennis te maken met de geschiedenis van ‘Persecution Through Their Eyes’. 

Conclusies

De verhalen in deze tentoonstelling laten zien wat er kan gebeuren als vrijheid en democratie verloren gaan en totalitaire regimes een vervolgingsbeleid kunnen voeren. Deze tentoonstelling wil aanzetten tot nadenken over en bijdragen aan een beter begrip van de effecten van racisme, antisemitisme en andere vormen van onverdraagzaamheid op samenlevingen. Het is onze verantwoordelijkheid om onze vrije en democratische manier van leven te beschermen en ervoor te zorgen dat de vervolging van miljoenen mannen, vrouwen en kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog niet wordt vergeten.  

Herinneringssites van partners

Projectpartners