Persecution Through Their Eyes

Wirtualne wystawy

Persecution through their eyes exhibition

Wprowadzenie

W 1933 roku partia nazistowska doszła do władzy w Niemczech i szybko przekształciła je w państwo totalitarne. Wprowadzono dyskryminujące ustawodawstwo i rozpoczęto prześladowania przeciwników politycznych, Żydów, Romów i Sinti, członków ruchu oporu oraz innych grup, które uznano za szkodliwe. Celem nazistów było zbudowanie czystego rasowo i ideologicznie społeczeństwa, a każdy, kto nie pasował do tej wizji musiał zostać usunięty.

To nazistowscy przywódcy kierowali represjami, ale nie byliby w stanie ich wprowadzać bez aktywnego wsparcia lub przynajmniej obojętności ze strony dużej części niemieckiego społeczeństwa. W 1939 r. Niemcy zaatakowały Polskę i rozpoczęły okupację znacznej części Europy, zaprowadzając wszędzie politykę terroru. Osiągnęły to z pomocą państw, które je wspierały oraz lokalnych kolaborantów w podbitych krajach.

Prześladowania przybierały różne formy, począwszy od wdrażania dyskryminujących praw, poprzez represje wobec ludności cywilnej okupowanych krajów, aż po akty ludobójstwa przeprowadzane na całych grupach. Ten najbardziej brutalny i radykalny rodzaj terroru stosowany był wobec Żydów, Romów i Sinti, których naziści uważali za niebezpiecznych wrogów rasowych. Skala i metody prześladowań różniły się w zależności od sposobu zarządzania danym terytorium i jego statusu w nazistowskim światopoglądzie – znacznie bardziej okrutna polityka była prowadzona w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, których ludność uznano za gorszą rasowo.

Wystawa Persecution Through Their Eyes prezentuje szesnaście biografii mężczyzn, kobiet i dzieci, będących ofiarami aktów prześladowania, ale także osób, które dopuściły się tych czynów. Ich historie związane są z czterema miejscami naznaczonymi historią nazistowskich prześladowań: Ośrodka „Brama Grodzka -Teatr NN” w Lublinie, Narodowego Miejsca Pamięci Buchenwald w Niemczech, Narodowego Miejsca Pamięci Kamp Vught w Holandii oraz Narodowego Parku Pokoju w miejscowości Sant’Anna di Stazzema we Włoszech.

Mamy nadzieję, że ekspozycja ta przybliży historię prześladowań podczas II wojny światowej z różnych perspektyw – osób, które zostały im poddane oraz tych, którzy byli za nie odpowiedzialni. Zapraszamy do zapoznania się z opowieściami z wystawy Persecution Through Their Eyes.

Zakończenie 

Historie przedstawione na tej wystawie pokazują, co może się wydarzyć, kiedy wolność i demokracja zostaną utracone, a reżimy totalitarne będą mogły prowadzić politykę prześladowań. Odkrywanie tych biografii powinno skłaniać do refleksji i głębszego zrozumienia wpływu rasizmu, antysemityzmu i innych form nietolerancji na całe społeczeństwa. To naszym obowiązkiem jest ochrona stylu życia opartego na zasadach wolności i demokracji, a także zadbanie o to, aby losy prześladowanych milionów mężczyzn, kobiet i dzieci podczas II wojny światowej nie zostały zapomniane. 

Partnerzy projektu